مقالات

PH خاک چیست؟

PH خاک یک معیار برای سنجش میزان اسیدی یا قلیایی بودن خاک است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم...

خاک های شور

خاک های شور به خاک های گفته میشود که غلظـت بـالای آیـون هـای موجـود در ناحیـه ریشه به اندازه ای...

بیماری زنگ سیر

بیماری های زنگ غالباً به شکل پودرهای رنگی روی برگ یا ساقه دیده میشوند. در سیر ابتدا به شکل لکه...

هیومیک اسید چیست؟

مواد هیومیکى جزو مواد آلى محسوب مى شوند. مواد آلى موادى هستند که بر خلاف مواد کیمیاوى مانند سموم و...

مبارزه با شته درخت انار

این حشرات کوچک می‌توانند سلامت درخت شما را به خطر بیاندازند و منجر به توقف رشد، زرد شدن برگ‌ها و...

بافت خاک

بافت و ساختمان خاک از جمله خواص مهم فیزیکی خاک می باشند که در رشد و تغذیه نباتات اهمیت بسزایی...

WhatsApp
Call Now Button