بیماری زنگ سیر

بیماری های زنگ غالباً به شکل پودرهای رنگی روی برگ یا ساقه دیده میشوند.
در سیر ابتدا به شکل لکه های بسیار کوچک گرد یا کشیده سفید رنگ تا زرد رنگ در سطح برگ ها ظاهر میگردد…

مبارزه با شته درخت انار

این حشرات کوچک می‌توانند سلامت درخت شما را به خطر بیاندازند و منجر به توقف رشد، زرد شدن برگ‌ها و کاهش تولید میوه شوند.

شته ها ممکن است سبز، زرد، سیاه و یا حتی صورتی باشند.
سایر علائم آلودگی به شته عبارت‌اند از: پیچ‌خوردگی یا زرد شدن برگ‌ها، یک ماده چسبنده روی برگ‌ها یا زمین (معروف به عسلک) و وجود کپک دوده‌ای که روی عسلک رشد می‌کند.