استانداردهای جهانی

QAL: سازمان جهانی صدور گواهی نامه تایید شده اتحادیه اروپا در قسمت فورمولاسیون کوهای ماسع هیومیک اسید.

DNV: سازمان جهانی صدور گواهی نامه در بخش کنترول کیفیت و عملکرد در برابر استانداردهای بهداشتی، ایمنی، نظارتی و محیطی می باشد.

تایید شده وزارت زراعت

نمبر جواز محیط زیست: ۰۰۳۴۶

نمبر جواز وزارت تجارت: ۸۲۰۷۰

تاریخ انقضا: سه سال بعد از تولید

  1. تاثیر بسزایی در قدرت جوانه زنی بذر نبات دارد.
  2. باعث جذب بهتر عناصر غذایی مورد نیاز نبات از خاک می گردد.
  3. سبب تقویه نبات و گسترش ریشه در خارک می شود.
  4. خاک زمین را اصلاح نموده و موجب حاصلخیزی آن می شود.
  1. قبل از استفاده بطری محلول را خوب تکان بدهید.
  2. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
  3. در هنگام استفاده از هیومیک اسید توجه صورت گیرد که با انواع کود های پتاشیم سلفیت یکجا نگردد.
  4. در هنگام استفاده از هیومیک اسید توجه صورت گیرد که با انواع مواد سمی مختلف یکجا نشود.

نوع نبات

زمان مصرف

روش مصرف

میزان مصرف

زراعتی

اولین آبیاری پس از کاشت

کود آبیاری

۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار در هر نوبت

قبل از شروع گلدهی

 

 

باغی

هنگام تورم جوانه

کود آبیاری

۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار در هر نوبت

بیش از گلدهی یا آغاز تشکیل میوه

 

 

زراعی و باغی

در هنگام نیاز به اوایل صبح یا عصر صورت گیرد

محلول پاشی

۵ تا ۶ لیتر در ۴۰۰ الی ۵۰۰ لیتر آب

عناصر

W/W%

W/V%

نایتروجن

۱.۵

۱.۸

هیومیک اسید

۷

۱.۸

پتاشیم محلول

۱

۱.۲

هیومات پتاشیم

۸

۹.۸

ساخت هرات، افغانستان

made in Herat, Afghanistan