خدمات ما

مشاوره زراعتی

مشاوره زراعتی

شرکت خدمات زراعتی بوستان صافی با ارائه خدمات مشاوره در زمینه حاصلخیزی خاک، تغذیه نبات، شوری خاک و موارد مرتبط،...

توصیه کودی

توصیه کودی متناسب با نتایج خاک و نبات برای هر محصول

آزمایش خاک

انجام کلیه آزمایشات مربوط به آنالیز خاک، آب و تجزیه نبات

توزیع و فروش کودها

فروش انواع کودهای هیومیک اسید مایع، هیومیک اسید پودری و کودهای NPK با فیصدی های مختلف کلسیم و آهن

WhatsApp
Call Now Button