نوشته‌ها

هیومیک اسید چیست؟

مواد هیومیکى جزو مواد آلى محسوب مى شوند. مواد آلى موادى هستند که بر خلاف مواد کیمیاوى مانند سموم و کودهاى کیمیاوى ساخته دست بشر نیستند و بصورت طبیعى در محیط زیستى پیرامون ما وجود دارند. مواد آلى داراى درصد بالایى از عنصر کربن هستند و هر چه خاک حاصلخیزتر باشد درصد مواد آلى یا درصد کربن آلى در آن بالاتر است.

Portfolio Items